Gala literacka ,,Matematyka wierszem pisana"

                                                               PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 69 W BIAŁYMSTOKU
                                                                       ZAPRASZA DO UDZIAŁU W GALI LITERACKIEJ
                                                                                     „Matematyka wierszem pisana”

      Cele gali:

        - Rozwijanie zainteresowań matematycznych,

        - popularyzowanie zabawowej formy nauczania poprzez tworzenie tekstów literackich,

        - rozwijanie wyobraźni, postaw twórczych, pobudzanie naturalnej ekspresji,

        - zachęcanie do wspólnej aktywności rodzica i dziecka.

 

     Regulamin :

        1. Gala literacka adresowana jest do dzieci 3 – 6 letnich ( wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 69 w Białymstoku) i ich rodziców.

        2. Zainteresowani (rodzic i dziecko) piszą wiersz związany tematycznie z matematyką (wiersz, rymowanka).

        3. Nagranie w formie filmu należy przesłać e- mailem na adres grupowy . Podpisane zgody należy przekazać nauczycielkom grup (w razie problemów                    technicznych prosimy o kontakt z organizatorkami).

        4. Zgłoszenia chęci udziału ( i przesłania nagrania) można dokonać od 10.05.2021r. do 26.05.2021r.

        5. Rozstrzygnięcie odbędzie się w placówce organizatora tj. Przedszkola Samorządowego Nr 69. Nagrania obejrzy i oceni powołane do tego Jury podczas              rozstrzygnięcia Gali w trakcie obchodów Dnia Dziecka, odbywających się na terenie placówki, w których weźmie udział cała społeczność przedszkolna.

      6.   Za udział w Gali wszystkim uczestnikom zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

                                                                                                                                                                            *Dodatkowych informacji udzielają:

                                                                                                                                                                                 Anna Gutowska

                                                                                                                                                                                 Paulina Kuźmicz – Górska

                                                                                                                                                                                 Ewa Butko

                                                                                                                                                                                 Patrycja Tuszyńska

                                                                                           Serdecznie zapraszamy!