OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Opłata za wyżywienie: 

Od 1 stycznia 2023r.  zmiana wysokości opłat za żywienie.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 69 dzienna stawka żywieniowa wynosi: 8,50 zł.

Opłata za pobyt:

  • bez opłat - 5 godzin w godzinach 7.30 - 12.30 (realizacja podstawy programowej)
  • każda rozpoczęta godzina wg Uchwały Rady Miasta (od 01 stycznia 2023r. każda rozpoczęta godzina poza podstawą programową wynosi: 1,14 zł)
  • opłaty nie obejmują kosztów za wyżywienie
  • dzieci 6-letnie oraz starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnione z opłaty za pobyt.

 Opłaty za przedszkole wnosi się na 2 oddzielne konta bankowe przedszkola w terminie do 10- go każdego miesiąca:

  • opłatę za POBYT trzeba wnieść na konto:  06 1240 2890 1111 0010 3571 2508 wpłacamy z dołu (za poprzedni miesiąc)
  • opłatę za WYŻYWIENIE trzeba wnieść na konto:   89 1240 2890 1111 0010 3571 2566 wpłacamy z góry (za dany miesiąc)

Przy wpłatach pamiętajmy o podaniu:

  • za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka)
  • grupa
  • za jaki miesiąc 

Wysokość opłat ( za pobyt i wyżywienie) przekazywana jest co miesiąc na adres e-mail Rodzica. W przypadku braku e-mail prosimy kontaktować się bezpośrednio z intendentką przedszkola.