OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Opłata za wyżywienie: 

  •  stawka dzienna za wyżywienie dzieci wynosi 7,00 zł.

 

Opłata za pobyt:

  • bez opłat - 5 godzin w godzinach 7.30 - 12.30 (realizacja podstawy programowej)
  • każda rozpoczęta godzina wg Uchwały Rady Miasta
  • opłaty nie obejmują kosztów za wyżywienie

 

Opłaty za przedszkole wnosi się na 2 oddzielne konta bankowe przedszkola:

  • OPŁATĘ za POBYT trzeba wnieść na konto:  06 1240 2890 1111 0010 3571 2508
  • OPŁATĘ za WYŻYWIENIE trzeba wnieść na konto:   89 1240 2890 1111 0010 3571 2566

 

Przy wpłatach pamiętajmy o podaniu:

  • za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka)
  • grupa
  • za jaki miesiąc 

 

Wydruki dotyczące wysokości opłat przekazywane są co miesiąc, w razie zgubienia wydruku proszę zgłosić się do Intendentki.