^Powrót
Get Adobe Flash player

REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

W związku z koniecznością zminimalizowania

zagrożenia epidemiologicznego

nastąpiły zmiany dotyczące składania wniosku o przyjęcie dziecka

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 

Wszystkie najważniejsze informacje dot. zmian można uzyskać na

stronie https://www.bialystok.pl/

 

Wnioski prosimy składać w terminie

od 16 marca do 25 marca 2020r.

w godz. od 8:00 do 15:00

KORONAWIRUS

UWAGA RODZICE!!!

 

·         Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·         Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkoli;

·         Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

KONKURS POETYCKI „PRZYRODA WIERSZEM PISANA”

KONKURS POETYCKI

„PRZYRODA WIERSZEM PISANA”

 

Cele konkursu:

·       Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody

·       Rozbudzanie i doskonalenie  aktywności twórczej dzieci

·       Popularyzowanie poezji o tematyce przyrodniczej

·       Zachęcanie do wspólnej aktywności rodzica i dziecka

·       Rozbudzenie zainteresowania dzieci poezją

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat i ich rodziców.

2.    Konkurs odbędzie się w placówce organizatoratj. Przedszkole Samorządowe Nr 69.

3.    Uczestnicy konkursu (rodzic i dziecko) piszą wiersz o tematyce przyrodniczej.

4.    Wiersz oddajemy w formie wydruku na kartce formatu A4.

5.    Prace oceni powołane do tego Jury.

6.    Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu.

7.    Na zgłoszenia czekamy od 17.02.2020r. do 13.03.2020r.

8.    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Festiwalu Piosenki Ekologicznej 24.03.2020r. o godz. 9.30.

9.    Prace zostaną wyeksponowane w holu przedszkola.

10.Pracę należy opatrzeć metryczką z danymi dziecka: imię, nazwisko, nazwa grupy.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Katarzyna Rozmysłowska

Jolanta Szymańska

 

Copyright © 2013. Jascom Rights Reserved.